Toda - Sensei

 

Sato - Sensei und Bennett - Sensei

 

Sato - Sensei und Toda - Sensei

 

Kurose - Sensei

 

Kato - Sensei und Kurose - Sensei

 

Tanaka - Sensei und ?

 

Tamura - Sensei